Mitä sisäilmajohtaminen oikeasti tarkoittaa?

Jatka lukemista, niin saat selville!

Freesi mies hyppää

Euroopan Unioni ja muut viranomaistahot vaativat jatkuvasti tarkempaa sisäilmaraportointia.

Milleniaalit ja Gen-Z ovat rakennusten käyttäjänä aiempia sukupolvia tarkempia — ja vaativampia.

Sisäilmajohtaja ottaa tämän päivän haasteet vastaan ja selättää ne modernein keinoin.

Miltä maailman energiatehokkuus ja sisäilmatilanne näyttää tänään?

75 %

Hukkaenergiaa

75% rakennuksista käyttää energiaa tehottomasti.

15 %

Sisäilmaongelmia

15% rakennuksista on sisäilmaongelmaisia.

21 %

Nopean toiminnan potentiaali

21% turhasta energiankulutuksesta on tehostettavissa sisäilmajohtamisella.

Mutta mitä Sisäilmajohtaminen on käytännössä?

Se tarkoittaa siirtymistä nykyisestä, reaktiivisesta sisäilman hallintamenetelmästä automaattiseen ja ennakoivaan toimintatapaan.

Näin saadaan aikaan terveempiä rakennuksia, terveempiä ihmisiä ja säästöjä.

Vanha tyyli vs. uusi sisäilmajohtaminen

Ennen

1900-luvun tapa

 • Mietitään rakennuksia
 • Reagoidaan havaintoihin
 • Korjataan ongelmia
 • Arvaillaan ja arvioidaan
 • Hajaantunut tieto siellä sun täällä
 • Tiedostoja ja fyysisiä arkistoja

Nyt

Sisäilmajohtaminen

 • Mietitään rakennuksia ja ihmisiä
 • Ennakoidaan havaintoja
 • Ennaltaehkäistään ongelmat
 • Tiedetään tarkka tilanne
 • Keskitetty tieto yhdessä paikassa
 • Pilvipalvelut
Iäkkäämpi mies ja nainen sekä lapsi

Sisätiloissa viihtymisen ja sisäilmatilanteen raportointitarpeen uusi aika on kiistatta jo täällä. Enää ei kysytä “milloin”, vaan “kuka murrokseen reagoi, ja kuka ei?”.

Freesi-sisäilmapalvelu on Euroopan yksi johtavimmista ratkaisuista, jossa kaikki sisäilmajohtamiseen tarvittava tieto kerätään yhteen paikkaan.

Tältä näyttää katsaus tulevaisuuden sisäilmajohtamiseen

Arvaaminen vaihtuu tietämiseen

Toistuvat työvaiheet automatisoituvat

Reagoinnin sijaan ennakoidaan

Kaikki hoituu samasta paikasta

Sisäilmajohtaminen hyödyttää
kaikkia osapuolia

Rakennusten käyttäjiä

Käyttäjät pysyvät terveempänä ja viihtyvät paremmin.

Rakennuksia itseään

Sisäilman ylläpito on helppoa, ja ongelmien havaitseminen nopeaa.

Omistajia ja sijoittajia

Kulut pysyvät pienenä, ja niitä on helpompi ennakoida. Sijoitusten tuotto paranee.