Freesin avulla otat sisäilmatilanteen kerralla haltuun.

Autamme optimoimaan kiinteistösijoitustesi tuottoa, mittaamaan vuokralaisten tyytyväisyyttä sisäilmaan ja osoittamaan vihreiden toimiesi tehon.

Mitä Freesi sisältää?

Hälytykset

Hälytykset raja-arvojen ylityksistä

Jatkuva valvonta

Tekoälyä hyödyntävä ratkaisu mittadatan seurantan

Lisäarvohavainnot

Lisäarvohavainnot vahvistetuista ongelmista ja kehitysmahdollisuuksista

Toimenpidesuositukset

Insinööritiimin tekniset toimenpidesuositukset

Toimenpideseuranta

Tehtyjen toimenpiteiden onnistumisen seuranta

Käyttäjätyytyväisyyden seuranta

Toimenpideiden vaikutus käyttäjien tyytyväisyyteen

Riskienhallinnan ohjeistus

Toimenpidesuositukset sisäilmariskien ehkäisyyn

Sisäilmaraportointi

ESG-raportointi ja sertifiointipalvelut EU-taksonomia huomioiden

Sopivia palveluita, joista voit kasata omasi.

Mies tietokoneella

Kerää data kiinteistöistä Freesi Mittalaitepalvelulla

  • Sisäilmamittauksen kenttätyöt ja laiteleasing

Siirrä sisäilmatiedot kiinteistöjärjestelmistäsi ja/tai hanki sisäilmamittaukset kätevästi IoT- mittalaitteilla.

Varmistu siitä, että voit luottaa saamaasi sisäilmatietoon johtopäätösten tekemiseksi.

Mies tietokoneella

Tiedon yhdistäminen ja raportointi FreesiCloudissa

  • Sisäilmaraportointi EU-taksonomian vaatimusten mukaisesti

Hallitse sisäilmariskit ja tee teknisiä johtopäätöksiä asiantuntijan analytiikkatyökaluilla.

Varmistu kiinteistökannan sisäilman kehittymisestä seuraamalla avainlukuja ja johtamalla parannustoimenpiteitä.

Freesi puhelimessa

Tunnista poikkeamat Freesi Sisäilmavalvomolla

  • Tekoälyavusteinen valvonta ja toimenpidesuositukset

Hallitse sisäilmariskit jatkuvatoimisella tekoälyavusteisella valvonnalla ja tehosta ylläpitoprosessia älykkäillä palvelupyynnöillä.

Freesi puhelimessa

Tartu toimeen varmoin ottein Freesi Sisäilmapäällikön avulla

  • Koulutettujen asiantuntijoiden toimenpidesuositukset

Ehkäise sisäilmaongelmia ja optimoi talotekniikan käyttöä asiantuntijatiimin toimenpidesuosituksilla.

Seuraa ja kehitä käyttäjätyytyväisyyttä reaaliaikaisesti

  • Mittaa käyttäjätyytyväisyyttä ja viesti vaivattomasti

Hyödynnä käyttäjien kokemukset keräämällä tilakohtaista palautetta suoraan käyttäjiltä.

Johda kiinteistökannan sisäilmakokemusta ja rakenna luottamusta sisäilmaviestinnällä.