Freesi > Ominaisuudet > Feelis

FEELIS™ sisäilmaviestintä

Varmista käyttäjien tyytyväisyys kiinteistökantasi olosuhteisiin ja viesti tehokkaasti sisäilmanlaadusta.

Hyödyntämällä koetun ja mitatun sisäilmatiedon yhdessä, pystyt johtamaan sisäilmatyötä tehokkaasti koko kiinteistökannassa. Selkeiden raporttien ja analyysien avulla teet helposti oikeat johtopäätökset ja pidät kiinteistöjen käyttäjät tyytyväisinä.

Freesi mies

FEELIS™ sisäilmaviestintä lyhyesti

Huonepalautejärjestelmä käyttäjille

Laiteriippumaton huonepalautejärjestelmä käyttäjille. Opastavan huonetarran ja QR-koodin avulla käyttäjä pääsee antamaan palautetta olosuhteista.

Olosuhdekysely käyttäjille

Verkkopohjainen olosuhdekysely käyttäjille. Varmista toimenpiteiden onnistuminen ja käyttäjien tyytyväisyys olosuhteisiin.

Sisäilmainfo käyttäjille

Sisäilmatilanteesta kertova infosivu. Tehosta olosuhdeviestintää huonetarroilla, infonäytöillä ja verkkosivuilla.

Koetun ja mitatun tiedon yhdistäminen

Lisäpalvelu: Saat veloituksetta yhdistelmäraportit, mikäli käytössäsi on FREESICLOUD™ -järjestelmä ja sisäilmamittaukset.