Freesin avulla otat sisäilmatilanteen kerralla haltuun.

Autamme optimoimaan kiinteistösijoitustesi tuottoa, mittaamaan vuokralaisten tyytyväisyyttä sisäilmaan ja osoittamaan vihreiden toimiesi tehon.

Mitä Freesi sisältää?
Ihan kaiken.

Hälytykset

Hälytykset raja-arvojen ylityksistä.

Kilpailevia ratkaisuja

Jatkuva valvonta

Hälytykset jatkuvista tai toistuvista raja-arvojen ylityksistä

Kilpailevia ratkaisuja

Lisäarvohavainnot

Lisäarvohavainnot vahvistetuista ongelmista ja kehitysmahdollisuuksista

Vain Freesissä

Toimenpidesuositukset

Tekniset toimenpidesuositukset ja vaihtoehdot

Vain Freesissä

Toimenpideseuranta

Tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten seuranta

Vain Freesissä

Käyttäjien mielipidekyselyt

Toimenpideiden vaikutus käyttäjien tyytyväisyyteen

Vain Freesissä

Riskienhallinnan ohjeistus

LToimenpidesuositukset sisäilmariskien ehkäisyyn

Vain Freesissä

Sisäilmaraportointi

ESG-raportointi ja sertifiointipalvelut EU-taksonomiat huomioiden

Vain Freesissä

Sopivia palveluita, joista voit kasata omasi.

Mies tietokoneella

Kerää data kiinteistöistä Freesi Mittalaitepalvelulla

  • Sisäilmamittauksen kenttätyöt ja laiteleasing

Siirrä sisäilmatiedot kiinteistöjärjestelmistä ja/tai hanki sisäilmamittaukset IoT- mittalaitteilla.

Varmistu siitä, että voit luottaa saamaasi sisäilmatietoon johtopäätösten tekemiseksi.

Mies tietokoneella

Tiedon yhdistäminen ja raportointi FreesiCloudissa

  • Sisäilmaraportointi EU-taksonomian vaatimusten mukaisesti

Hallitse sisäilmariskit ja tee teknisiä johtopäätöksiä asiantuntijan analytiikkatyökaluilla.

Varmistu kiinteistökannan sisäilman kehittymisestä seuraamalla avainlukuja ja johtamalla parannustoimenpiteitä.

Freesi puhelimessa

Tunnista poikkeamat Freesi Sisäilmavalvomolla

  • Tekoälyavusteinen valvonta ja toimenpidesuositukset

Hallitse sisäilmariskit jatkuvatoimisella tekoälyavusteisella valvonnalla ja tehosta ylläpitoprosessia älykkäillä palvelupyynnöillä.

Freesi puhelimessa

Tartu toimeen varmoin ottein Freesi Sisäilmapäällikön avulla

  • Yli 300-henkisen asiantuntijatiimin tuki apunasi päätöksissä

Ehkäise sisäilmaongelmia ja optimoi talotekniikan käyttöä asiantuntijatiimin toimenpidesuosituksilla.

Sisäilman mielipidemittaukset ja kiinteistön käyttäjäviestintä

  • Mittaa käyttäjätyytyväisyyttä ja viesti vaivattomasti

Hyödynnä käyttäjien kokemukset keräämällä tilakohtaista palautetta suoraan käyttäjiltä tarpeen mukaan.

Johda kiinteistökannan sisäilmakokemusta ja rakenna luottamusta sisäilmaviestinnällä.