Tietosuojaseloste (työnhakijat)

IISY Oy:n työnhakijoiden henkilötietojen käsittely

KUKA KÄSITTELEE TIETOJASI?

IISY Oy (y-tunnus: 2855140-2)
Osoite: Karaportti 5, 02610 Espoo

KENEEN VOIT OLLA YHTEYDESSÄ TIETOSUOJAAN LIITTYVISSÄ KYSYMYKSISSÄ?

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä:

Antti-Jaakko Alanko
antti-jaakko.alanko@freesi.io
Puh: +358 406 404 667

MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Käsittelemme sinusta seuraavia tietoja:

 • Perustiedot, kuten nimi, syntymäaika, kotiosoite ja muut yhteystiedot
 • Työhakemus ja työnhakuprosessiin sisältyvät muut tiedot, kuten kielitaito, koulutus- ja tutkintotiedot, henkilö- ja soveltuvuusarviointitestien tiedot, lain salliessa tai edellyttäessä luottotiedot
 • Ilmoittamiesi suosittelijoiden antamat tiedot
 • Rekrytoinnin etenemiseen ja mahdolliseen karsintaan liittyvät tiedot

MIHIN TARKOITUKSIIN JA MILLÄ PERUSTEELLA KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?

Käsittelemme henkilötietojasi työsopimuksen valmisteluun pyynnöstäsi, rekrytointitoimenpiteisiin sekä soveltuvuutesi arviointiin.

Henkilötietojesi käsittely perustuu työ- tai toimisopimuksen valmisteluun ja tekemiseen. Oikeus käsitellä henkilötietojasi perustuu osin rekrytointiprosessin synnyttämään oikeutettuun etuun.

Henkilötietojasi voidaan käsitellä myös suostumuksen perusteella siinä määrin kuin lainsäädäntö sitä edellyttää esimerkiksi henkilö- ja soveltuvuusarviointien tekemiseen.

MISTÄ SAAMME HENKILÖTIETOSI?

Keräämme henkilötietojasi ensisijaisesti sinulta itseltäsi.

Tietojasivoidaan kerätä myös suosittelijaltasi ja rekrytointikonsultilta.

Voimme kerätä suostumuksellasi henkilötietoja myös muista lähteistä, ellei kyse ole henkilöluottotiedoista luotettavuutesi selvittämiseksi, jolloin suostumusta ei edellytetä.

KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJASI?

Emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen lainsäädännön tai viranomaisten niin edellyttäessä.

Voimme hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä seuraavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme:

 • IT-järjestelmätoimittajat ja muut IT-palveluiden toimittajat, ja
 • viestintäpalveluiden tarjoajat.

SIIRRÄMMEKÖ HENKILÖTIETOJASI KOLMANTEEN MAAHAN?

Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Säilytysajoissa otetaan huomioon esimerkiksi lainsäädännön mahdollistamat kanneajat sekä työnantajan velvollisuudet.

Säilytämme henkilötietojasi vähintään yhden vuoden ajan haettuun asemaan liittyvän palkkauspäätöksen tekemisestä. Avoimia työhakemuksia säilytämme vuoden niiden saapumisesta, ellet ole antanut erikseen suostumusta pidempään säilytysaikaan.

TALLENNETTAVAT TIEDOT JA EVÄSTEIDEN KÄYTTÖTARKOITUKSET

Me (IISY Oy, Y-tunnus: 2855140-2, osoite: Karaportti 5, 02610 Espoo)käytämme verkkosivustollamme www.freesi.io tai www.cloud.freesi.io evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan asettaa päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivustolla.

Keräämme evästeiden avulla tietoja käyttämistäsi päätelaitteista ja käyttäytymisestäsi verkkosivustollamme, kuten tietoja siitä, miltä sivulta olet saapunut verkkosivustollemme, mikä on IP-osoitteesi, mitä selainta ja selainversiota käytät ja milloin ja mitä verkkosivustomme osiota olet selannut. Käytämme näitä tietoja sivuston toiminnan mahdollistamiseen (esim. yhteydenottolomakkeen lähetys), sivuston analysointiin (esimerkiksi kävijäseuranta ja sivuston kehittäminen) sekä mainonnan kohdentamiseen ja optimoimiseen.

MITEN VOIT VAIKUTTAA EVÄSTEIDEN KÄYTTÖÖN

Tullessasi sivustollemme sivuston alalaidassa on valintapalkki, jolla voit antaa suostumuksesi evästeiden käyttöön tai kieltää evästeiden käytön.

Voit koska tahansa estää evästeiden käytönmyös muuttamalla selaimesi asetuksia. Voit halutessasi myös poistaa aiemmin tallentuneet evästeet.

KOLMANNET OSAPUOLET

Verkkosivustollamme on omien evästeidenne lisäksi kolmansien osapuolten, kuten sosiaalisen median palveluiden, analytiikkapalveluiden tarjoajien ja mainosteknologian tarjoajien, evästeitä.

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. chat-interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag-seurantaa, joka eroaa keksipohjaisesta seurannasta, yhdistäen useamman käyttäjäistunnon tiedot yhteen. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä, mitä järjestelmässä seurataan. GDPR-mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua, että sinua seurataan, voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii: https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Osa kolmansista osapuolista käsittelee evästetietoja omiin tarkoituksiinsa rekisterinpitäjinä (esim. sosiaalisen median palvelut ja Google). Tällöin evästeisiin soveltuvat kolmannen osapuolen omat ehdot. Esim. Googlen tietosuojakäytäntö on saatavilla: https://policies.google.com/privacy?hl=fi.

EVÄSTEIDEN TOIMINTA-AJAT

Osa käyttämistämme evästeistä on istuntokohtaisia, jolloin evästetiedot häviävät, kun selain suljetaan. Osa käyttämistämme evästeistä on pysyviä, jolloin tiedot säilyvät myös selaimen sulkemisen jälkeen. Pysyvät evästeet säilyvät pääsääntöisesti 1 – 24 kuukautta.

MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON?

Oikeuksiesi käyttämiseksi voit olla yhteydessä antti-jaakko.alanko@freesi.io.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä.Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

 • henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunuteikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • vastustathenkilötietojesikäsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteellaeikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;
 • olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:

 • kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
 • käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;
 • emme tarvitse enää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai
 • olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö oikeutetut perusteemme vastustamisesi perusteet.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedotjäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

 • suoritamme käsittelyä automaattisesti; ja
 • käsittely perustuu joko suostumukseesi tai se on tarpeen meidän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutetun etumme perusteella suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella.

OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS

Sinulla on oikeus peruuttaa milloin tahansa antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksesi perusteella ennen sen peruuttamista suorittamamme käsittelyn lainmukaisuuteen.

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle,jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi.Suomessa valvova viranomainen on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi ).

KUINKA VARMISTAMME TIETOTURVAN HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYSSÄ?

Henkilötietosi on suojattu tietoturvallisuudesta huolehtien lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Manuaalisesti ylläpitämämme aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan niillä henkilöillä, joilla on tarve käsitellä henkilötietojasi työtehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy käsittelemiimme henkilötietoihisi.