Freesi > Blog posts > Freesi > Rakennuksen paine-erojen mittauksen merkitys sisäilmajohtamisessa

Rakennuksen paine-erojen mittauksen merkitys sisäilmajohtamisessa

Rakennuksen paine-eroja voidaan mitata vaipan yli ulkoseinistä ja ala- tai yläpohjasta. Lisäksi voidaan tutkia esimerkiksi epätasapainoisesta ilmanvaihdosta johtuvia sisätilojen välisiä paine-eroja. Rakennuksen paine-eroja mittaamalla saadaan ymmärrys siitä, mikä on rakennuksen ilmanvaihdon ulko-olosuhteiden ja lämpötilan aiheuttama painesuhde rakennuksessa. Rakennuksen paine-erot kertovat mihin suuntaan ilma rakennuksessa liikkuu.

Rakennuksen paine-erot vaipan yli suunnitellaan aina niin, että rakennus olisi ulkoilmaan nähden mahdollisimman lähellä nollaa tai lievästi alipaineinen. Rakennuksessa, jossa ilmanvaihdolla on koneellinen tulo/poisto järjestelmä, voi aiheutua riski, jossa rakennus on voimakkaasti yli- tai alipaineinen. Liiallisen alipaineisuuden riskinä on, että rakennukseen imetään korvausilmaa väärästä paikasta ohi suunnitellun reitin, jolloin sisäilmaan voi joutua epäpuhtauksia esimerkiksi kaduilta, ulkoilmasta, rakenteista tai alapohjasta. Liika ylipaineisuus taas aiheuttaa merkittävän riskin huoneilman kosteuden kondensoitumisesta rakennuksen rakenteisiin, mikä voi johtaa mikrobivaurioihin ja merkittäviin saneerauksiin.

Paine-eron mittaaminen – mitä tulisi tietää?

Rakennuksen paine-eroja vaipan yli tulisi mitata pitkäkestoisella, tallentavalla mittauksella erillisillä paine-eromittalaitteilla jokaisen ilmavaihtokoneen palvelualueelta. Tyypillisesti rakennuksen paine-eroja mitataan kertaluontoisesti joko rakennuksen huolto-ohjelman tai korjaustoimenpiteiden yhteydessä. Hetkellisten mittausten heikkoutena on se, että paine-eroihin vaikuttaa hetkellisesti erittäin moni asia eikä kertaluontoisella mittauksella voida tehdä luotettavasti johtopäätöksiä rakennuksen toiminnasta.

Rakennuksen paine-eroja mitattaessa on erittäin tärkeää ottaa huomioon paine-eroanturien sijoittelu, koska mittaustuloksiin vaikuttavat esimerkiksi rakennuksen muoto, tuulen suunta, paine-eroletkun pituus sekä sen kytkentä paine-erosensorin + ja – nastassa. Rakennuksen luotettavan toiminnan arvioimiseksi paine-eroja pitäisi mitata useasta mittapisteestä jokaisen ilmanvaihtokoneen palvelualueelta sekä jokaisesta eri ilmansuunnasta.

Paine-eromittaamisen tyypillisiä virheitä rakennuksessa ovat paine-eroanturin + ja – nastan virheellinen asennus, jolloin paine-eron datan tulkinnassa tehdään vaarallisia väärintulkintoja. Usein paine-erosensori sijoitetaan sellaiseen paikkaan, että paine-eroletku joudutaan tekemään liian pitkäksi, jolloin sen pituus aiheuttaa häviöitä ja virheellisiä lukemia mittaustuloksissa. Jotta voidaan varmistua paine-eroantureiden oikeasta toiminnasta, on niiden asennuksessa kiinnitettävä erityistä huomiota oikein asennukseen ja paine-eroanturin lähettämää dataa on validoitava, ettei paine-eroletkun tukkeutuminen aiheuta vääristymiä tai virheellisiä tulkintoja.

Paine-eron jatkuvaa dataa analysoidessa on tärkeää tulkita dataa pitkäjänteisesti keskiarvoistaen, jotta muun muassa tuulen vaikutukset mittaustuloksiin voidaan poistaa. Paine-erojen analysointi isoista kiinteistömassoista vaatii edistyksellistä tekoälyä, visualisointityökaluja ja asiantuntijan, joka ymmärtää paine-erojen mittaustulosten merkityksen rakennuksen toiminnalle.

Freesi tekee skaalautuvasti havaintoja ja suosituksia isoista kiinteistökannoista tekoälyn ja insinöörien avulla

Freesi on validoinut markkinoilta luotettavat paine-eromittalaitteet. Freesin asiantuntijatiimi tekee asiakkaan kohteeseen asennussuunnitelman, asentaa anturit ja varmistaa, että anturit on asennettu asianmukaisesti. Lisäksi Freesin tekoäly ja asiantuntijatiimi valvoo jatkuvatoimisesti mittalaitteiden lähettämää dataa ja havaitsee mikäli anturin toiminnassa on vikaa. Freesin digitaalisen sisäilmajohtamisen prosessin avulla havaitaan riskit rakennuksen painesuhteissa ja pystytään tuottamaan ennaltaehkäisevää kunnossapitoa isoista kiinteistökannoista. Autamme mielellämme asiakkaitamme hallitsemaan heidän rakennuskantojensa painesuhteita.

5 vinkkiä rakennuksen paine-eromittauksen toimivuudesta sisäilmajohtamisessa

  • Varmistu mittaustekniikan luotettavuudesta
  • Varmista, että rakennuksessa on riittävästi paine-eromittauksia jokaisen ilmanvaihdon palvelualueella
  • Hanki asiantuntija tulkitsemaan dataa ja tekemään toimenpidesuosituksia
  • Toteuta toimenpiteet ja ennaltaehkäise sisäilmaongelmia
  • Varmistu korjausten onnistumisesta!

Jos haluat kuulla lisää rakennuksen paine-erojen mittauksesta rakennuskannoissa, niin otathan meihin rohkeasti yhteyttä.

Terveisin,
Antti-Jaakko Alanko
Teknologiajohtaja
0406404667
IISY Oy

Antti-Jaakko Alanko