Freesi > Yhteystiedot > Whistleblow-palaute

Whistleblow-palaute

WHISTLEBLOW-PALAUTEKANAVA TARJOAA NIIN IISYN TYÖNTEKIJÖILLE, ASIAKKAILLE KUIN MUILLEKIN SIDOSRYHMILLE MAHDOLLISUUDEN ILMOITTAA IISYN TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ HUOLENAIHEISTA TAI EPÄEETTISESTÄ MENETTELYSTÄ.

Kannustamme henkilöstöämme ja muita sidosryhmiämme ilmoittamaan havainnot tai epäilyt Iisyn eettisten sääntöjen tai lain vastaisesta toiminnasta Iisyn whistleblow-kanavan kautta. 

Voit tehdä ilmoituksen havainnosta tai epäilyksestä alla olevan lomakkeen kautta. Huolenaiheet voivat olla vakavia lain rikkomuksia tai Iisyn omien eettisten sääntöjen vastaista menettelyä, joilla on haitallinen vaikutus Iisyyn tai sen sidosryhmiin. Esimerkkejä näistä ovat muun muassa lahjuksen vastaanottaminen/antaminen tai salassapitovelvollisuuden alaisten tietojen luvaton paljastaminen ulkopuolisille.

Luottamuksellinen käsittely
Käsittelemme kaikki palautteet luottamuksellisesti. Mikäli haluat antaa palautteen nimettömänä, sinua ei voida tunnistaa, jos jätät vapaaehtoiset kentät täyttämättä. Yhteystiedot täyttämällä mahdollistat kuitenkin tarkentavien kysymysten esittämisen, mikä voi edesauttaa asian selvittämistä. Ilmoitukset käsitellään Iisyn sisäisessä tarkastuksessa. Kerrothan tapahtumasta mahdollisimman yksityiskohtaisesti antamalla tiedot muun muassa tapahtuman ajankohdasta, tapahtumapaikasta sekä tapahtumaan osallisista henkilöistä tai organisaatioista.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain (1050/2018) mukaisia velvoitteita. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä: Tietosuojakäytäntö