Freesi > Blog posts > Freesi > CO2 ja TVOC -mittaus ja sen merkitys sisäilmastolle

CO2 ja TVOC -mittaus ja sen merkitys sisäilmastolle

tabletti

Hiilidioksidi on yleisin sisäilmaongelmien aiheuttaja rakennuksissa

Korkea hiilidioksidipitoisuus on rakennuksen yleisin sisäilmaongelmien aiheuttaja. Ihmisille korkeat pitoisuudet hiilidioksidissa aiheuttavat päänsäryn ja väsymyksen lisäksi myös merkittäviä ongelmia jaksamisessa ja kognitiivisissa kyvyissä.

Hiilidioksidin mittaamista on tehty pitkään ja sen pitoisuuksille huoneilmassa on annettu raja-arvot niin sisäilmastoluokituksessa kuin asumisterveysasetuksissakin. Raja-arvojen avulla voidaan arvioida toimiiko rakennuksen ilmanvaihto oikein, sillä jokaisen rakennuksen ilmanvaihto on suunniteltu toimimaan näiden raja-arvojen mukaisesti.

Nykyaikainen hiilidioksidin mittaustekniikka on toimivaa, ja hiilidioksidipitoisuuksia on voitu jo pitkään mitata sekä seurata luotettavasti. Nykyisellä reaktiivisen kunnossapidon toimintatavalla hiilidioksiditasoja aloitetaan mittaamaan vasta, kun käyttäjät ovat valittaneet huonosta sisäilmasta. Nykyisellä teknologialla on kuitenkin mahdollista mitata hiilidioksiditasoja kustannustehokkaasti jatkuvasti, jolloin päästään reaaliaikaisesti näkemään, kuinka hyvin suunnittelut hiilidioksiditasot toteutuvat. Jos näyttää siltä, että tavoitteet eivät toteudu, niihin päästään reagoimaan siltä istumalta eikä silloin, kun käyttäjät ovat jo alkaneet reagoimaan ja lopulta antamaan huonosta sisäilmasta palautetta. Lisäksi nähdään, ovatko hiilidioksiditasojen ylitykset kertaluonteisia, mikä johtuu esimerkiksi liian monen ihmisen oleskellessa tilassa samanaikaisesti, vai johtuvatko ne esimerkiksi ilmanvaihdon vääristä säädöistä. Jatkuvan mittauksen avulla havaitaan poikkeamat rakennuksen toiminnassa ja lisäksi voidaan varmistaa tehtyjen korjaustoimenpiteiden onnistuminen.

Jatkuvan mittauksen avulla pistemäiset keräinmittaukset saadaan ajoitettua optimaalisesti

VOC-yhdisteet eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet voivat aiheuttaa ihmiselle ärsytys- ja hengitystieoireita, ja niitä voi joutua sisäilmaan useista eri lähteistä – ihmisistä, rakennuksen rakenteista tai rakennuksen kalusteista. Rakenteista lähtöisin olevat VOC-yhdisteet voivat johtua esimerkiksi rakentamisen aikaisista, kostuneiden rakennusmateriaalien mukana tulleista päästöistä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa uuteen rakennukseen pinnoitetaan muovimatto. Mikäli valettu betoni on edelleen kosteaa muovimattoa asennettaessa, voi muovimaton liima alkaa reagoimaan betonista pois pyrkivän kosteuden kanssa. Tämä synnyttää kaasumaisia yhdisteitä, jotka leviävät sisäilmaan. Myös rakennukseen tuodut vastamaalatut kalusteet vapauttavat haitallisia kaasumaisia yhdisteitä. Ihmisen mukana tulevat yhdisteet ovat usein peräisin esimerkiksi hajusteista.

Yhdisteiden toimintaa on mahdollista mitata, ja niiden pitoisuuksille on määritelty raja-arvoja. Perinteisesti VOC -yhdisteiden mittaus alkaa, kun käyttäjät alkavat oireilemaan. Keräinmittauksen jälkeen kerätyt yhdisteet analysoidaan laboratoriossa, jossa selviää, mitä yhdisteitä huoneilmassa on ollut ja kuinka paljon. Tällaisen spontaanin keräinmittauksen ongelma piilee mittauksen pistemäisyydessä. Jos mittaus teetetään käytön aikana ilmanvaihdon käydessä täydellä teholla, ei se välttämättä anna realistista kuvaa VOC-yhdisteiden määrästä sisäilmassa.

Uudella mittaustekniikalla on mahdollista mitata sisäilman VOC-yhdisteitä jatkuvasti. Jatkuvan mittauksen avulla voidaan havaita muutoksia VOC -yhdisteiden pitoisuuksissa. Yhdessä hiilidioksidimittausten kanssa voidaan päätellä, ovatko yhdisteet peräisin rakennuksesta itsestään vai sen käyttäjistä. Nykyisellä edullisella mittaustekniikalla ei toistaiseksi pystytä tunnistamaan, mitä yhdisteitä huoneilmassa on ja onko niitä haitallinen määrä. Hyöty saadaan siitä, että tarkentavat mittaukset osataan kohdentaa oikeaan aikaan toteutettavaksi.

Meillä IISY:llä on paljon kokemusta sekä hiilidioksidin että VOC-yhdisteiden mittauksesta. Olemme itse tutkineet TVOC-mittalaitteiden toimivuutta sekä pitkäjänteisesti oppineet lisää siitä, mitä niillä pystyy havaitsemaan ja mitä ei. Meiltä voit hankkia VTT-testatut mittalaitteet seuraamaan kiinteistökantasi CO2 ja TVOC -tasoja tai täydentää nykyistä mittausjärjestelmääsi. Sinulla on jatkuvasti käytössä luotettava ja reaaliaikainen sisäilmatieto, sillä me huolehdimme laitteiden toiminnasta ja tarkkuudesta koko palvelun käytön ajan. Ota meihin yhteyttä, jos kiinnostuit.