Freesi > Blog posts > Freesi > Rakennuksen ennaltaehkäisevä kunnossapito, kustannussäästöjä ja terveempi ympäristö modernin sisäilmapalvelun avulla

Rakennuksen ennaltaehkäisevä kunnossapito, kustannussäästöjä ja terveempi ympäristö modernin sisäilmapalvelun avulla

kokoushuone

Moderni sisäilmapalvelu helpottaa rakennuksen ennaltaehkäisevää kunnossapitoa ja tuo kustannussäästöjä

Kiinteistö- ja rakennusala on yksi Suomen vanhimmista toimialoista eikä ihmekään, että vanhat toimintatavat ovat edelleen tiukasti osana nykypäivän prosesseja. Konservatiivinen kiinteistöala on toistaiseksi omaksunut muita aloja hitaammin digitalisaation ja tietotekniikan mahdollisuuksia osana liiketoimintaansa, mutta vihdoin alan edelläkävijät ovat muuttamassa vanhoja toimintatapojaan.

Perinteisessä reaktiivisessa kunnossapidossa noudatetaan rakennukselle suunniteltua huolto-ohjelmaa ja poikkeamiin reagoidaan käyttäjien tai huoltohenkilökunnan palautteen perusteella. Tällä toimintatavalla on kuitenkin mahdotonta varmuudella todeta kiinteistön toimivan suunnitellusti, sillä suoritettujen toimenpiteiden onnistumista tai toivottujen sisäilmaolosuhteiden toteutumista ei seurata.

Kiinteistöjohto nojaa edelleen käyttäjien reagointiin

Perinteiseen kiinteistön teknisen elinkaaren hallintaan sisältyy rakentamisen lisäksi paljon hoitoa, huoltoa ja korjaamista. Rakentamista seuraa aika, jolloin kiinteistö pyritään säätämään toimimaan oikein ja sille määritetään huolto-ohjelma, jonka mukaan ajankohtiin liittyvät huoltotoimenpiteet, kuten ilmanvaihtosuodattimien vaihto tai patteriverkoston tasapainotus suoritetaan. Huolto-ohjelmaa noudattamalla varmistetaan, että kiinteistö toimii oikein ja suunnitellusti. Vai varmistetaanko?

Perinteiseen reaktiiviseen toimintamalliin liittyy oma haasteensa, sillä se perustuu olettamukseen kiinteistön oikeasta toiminnasta, mikäli palautetta poikkeamista ei tule ja huoltotoimenpiteet toteutetaan ajallaan. Toiminnan ollessa reaktiivista ongelmiin tartutaan vasta, kun ne ovat jo ilmenneet ja kiinteistön käyttäjät ovat alkaneet reagoida ja valittaa siitä. Korjaustoimenpiteen jälkeen korjauksen onnistumisen mittarina on käyttäjäpalautteen vähentyminen. Pahimmassa tapauksessa käyttäjän on soitettava ylläpidolle useaan kertaan ennen kuin todellinen ongelma on ratkaistu. Kun ongelma on vihdoin saatu ratkaistua, käyttäjä on todennäköisesti ollut jo pitkään tyytymätön kiinteistön olosuhteisiin ja käyttäjän luottamus kiinteistön ylläpitoon on menetetty. Pahimmassa tapauksessa käyttäjät ovat sairastuneet huonosta sisäilmasta, ja rakennus on vaurioitunut pitkään väärin toimiessaan niin merkittävästi, että se lyhentää rakennuksen elinkaarta ja aiheuttaa mittavia odottamattomia kustannuksia.

Uusi ennaltaehkäisevä malli tarjoaa varmuuden sisäilmasta, taloudellisia hyötyjä ja terveellisen ympäristön

Mitä jos reaktiivisen toiminnan sijaan voitaisiin seurata toivottujen olosuhteiden toteutumista ja tehtyjen toimenpiteiden onnistumista? Mitä jos käyttäjille viestittäisiin avoimesti olosuhteista ja heidän mielipidettään olosuhteisiin kuunneltaisiin ja käytettäisiin hyväksi rakennusta säädettäessä? Nykyaikaista teknologiaa hyödyntämällä rakennuksen oikeaa toimintaa, käyttäjätyytyväisyyttä ja sisäilmaolosuhteita voidaan mitata, seurata ja valvoa vuorokauden ympäri – jatkuvasti ja reaaliajassa.

Rakennuksen toiminnan lopputulosta, sisäilmaolosuhteita, kuten paine-eroja, lämpötilaa ja hiilidioksiditasoja jatkuvasti mittaamalla voidaan saavuttaa varmuus rakennuksen oikeasta toiminnasta. Rakennuksen toimiessa oikein, rakenteellisten riskien todennäköisyys pienenee merkittävästi ja samalla varmistetaan rakennuksen käyttäjille mukavat ja turvalliset olosuhteet. Poikkeamat rakennuksen toiminnassa havaitaan heti niiden synnyttyä, ja korjaustoimenpiteet saadaan tehtyä jopa ennen kuin rakennuksen käyttäjät ehtivät ongelmaa edes havaita. Luottamus kiinteistön ylläpitoon kasvaa, kun käyttäjille tarjotaan mahdollisuus myös henkilökohtaisesti seurata hyvän sisäilmatyön tuloksia ja antaa olosuhteista palautetta. Mitatun ja koetun sisäilmatiedon avulla rakennus saadaan toimimaan oikein niin, että käyttäjien toiveet on huomioitu, ja rakennuksen toiminnan sekä käyttäjätyytyväisyyden kehitystä voidaan seurata.

Freesi-sisäilmapalvelun proaktiivisen eli ennakoivan kunnossapidon työkalujen avulla kaikki tämä on mahdollista. Toimiviksi todistettujen digitaalisten sisäilmajohtamisen työkalujen lisäksi Sisäilmapäällikkömme auttaa asiakasta johtamaan muutosta uuteen ennaltaehkäisevään toimintatapaan ja saavuttamaan parempia tuloksia sisäilmatyössä.

Me ja Freesi-sisäilmapalvelumme auttavat Sinua olemaan parempi sisäilmajohtaja: ennaltaehkäiset sisäilmaongelmia, optimoit kiinteistökantasi sisäilmaolosuhteet, parannat energia- sekä kustannustehokkuutta ja parannat käyttäjätyytyväisyyttä koko kiinteistökannassasi. Jos haluat kuulla lisää, ota meihin yhteyttä.