Freesi > Blog posts > Freesi > CO2 ja TVOC – Mittaus

CO2 ja TVOC – Mittaus

TVOC (haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus) -mittaus tarkoittaa sitä, että TVOC-arvon kehitystä valvotaan jatkuvasti 30 minuutin mittaussyklillä, yksiköllä ppb (parts per billion). Tälle mittaustekniikalle ei toistaiseksi ole Suomessa olemassa virallisia raja-arvoja. Mittauksella havainnoidaan muutoksia ja poikkeamia TVOC-arvojen trendeistä niin ajan suhteen kuin tilojen ja kiinteistöjenkin välillä. Arvojen kehitystä ja muuttumista seurataan päivärytmin aikana, ja näitä arvoja verrataan toisiinsa. Tällöin voimme päätellä, onko esimerkiksi poikkeavan korkea TVOC-pitoisuus todennäköisesti peräisin käyttäjistä vai rakennuksesta tai sen kalusteista ja sisustuksesta. Korkea käytönaikainen, mutta matala poissaolon aikainen TVOC-pitoisuus viittaa siihen, että VOC-yhdisteet ovat peräisin käyttäjistä ja tilanteen ollessa päinvastainen, voidaan VOC-yhdisteiden päätellä todennäköisesti olevan peräisin rakennuksesta tai sen kalusteista ja sisustuksista. Ilmanvaihdon tehon laskeminen poissaolon ajaksi saattaa näkyä kohonneina TVOC-pitoisuuksina. Tällöin VOC-yhdisteen lähde on syytä selvittää.

Yhdessä paine-eromittauksen kanssa voidaan havaita tilanne, jossa kohteessa on aamuisin voimakkaita tuoksuja ja mittausten mukaan pystytään ohjeistamaan, miten ilmastointia tulisi säätää ilta-aikaan. Tämä VOC-mittaus ei kuitenkaan vastaa erillisillä VOC-keräimillä toteutettujen mittausten tarkkuutta. Tällä mittaustekniikalla saadaan valvottua lähinnä arvojen muutoksia, mikä tarjoaa riittävän tarkkuuden ongelmakohtien havaitsemiseksi. Jatkuvalla TVOC-mittauksella valvotaan kiinteistökannan VOC-pitoisuuksia sekä havainnoidaan poikkeamia ja niiden muutoksia. Reagoimalla muutoksiin heti, voidaan potentiaaliseen ongelmaan puuttua nopeammin kuin perinteisin keinoin.

Hiilidioksiditasoja (CO2) mitataan yksiköllä ppm. Se on tärkeä mitattava suure, jolle on annettu myös raja-arvot eli sen määrästä sisäilmassa on annettu viranomaispäätös. Kiinteistöt suunnitellaan aina toimimaan tiettyjen hiilidioksiditasojen mukaan. Hiilidioksidi vaikuttaa usein ensimmäisten joukossa kokemukseemme sisäilman laadusta, ja sen vaikutukset käyttäjään huomaa nopeiten. Korkeat hiilidioksiditasot ovat erityisesti pidemmällä tähtäimellä käyttäjän terveydelle haitallisia – hiilidioksidin suuri määrä sisäilmassa vaikuttaa merkittävästi kognitiivisuuteen ja jaksamiseen. Lisäksi korkeat tasot indikoivat yleensä riittämätöntä ilmanvaihtoa ja mahdollista rakenteellista riskiä.

Meiltä voit hankkia luotettavat sisäilmamittaukset kiinteistökantaasi VTT-testatuilla mittalaitteilla esimerkiksi juuri hiilidioksi- ja TVOC-tasoja seuraamaan tai täydentää jo olemassa olevaa mittausjärjestelmääsi. Analysoimme tiedon puolestasi ja tarjoamme toimenpide-ehdotuksia kiinteistökantasi sisäilman parantamiseksi. Lisäksi sinulla on jatkuvasti käytössä luotettava ja reaaliaikainen sisäilmatieto, sillä me huolehdimme laitteiden toiminnasta ja tarkkuudesta koko palvelun käytön ajan.

Voit varata kanssamme maksuttoman kartoituspalaverin, joka ei sido sinua mihinkään. Keskustellaan tarpeistanne kiinteistöjen sisäolosuhteiden monitorointiin ja katsotaan voisimmeko olla teille tässä avuksi.