Freesi > Blog posts > Freesi > Miten rakennusautomaation mittadataa voidaan hyödyntää sisäilmajohtamisessa?

Miten rakennusautomaation mittadataa voidaan hyödyntää sisäilmajohtamisessa?

Toimari ja tekkijohtaja

Moderneissa rakennuksissa lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät hyödyntävät mitattua olosuhdetietoa tuottavien ja terveellisten olosuhteiden luomiseen rakennuksen käyttäjille. Tilan huonesäätimen lämpötilatiedon perusteella automaatio säätää tilan lämpötilan käyttäjien toiveiden mukaiseksi ja tilan ilmanvaihtoa tehostetaan energiaa säästäen vasta kun käyttäjiä hiilidioksidimittauksen perusteella saapuu paikalle. Moderni teknologia tuottaa oikein toimiessaan energiatehokkaasti optimaaliset sisäilmasto-olosuhteet.

Rakennuksen olosuhteita mittaavat anturit ovat kuitenkin herkkiä elektronisia laitteita, jotka eivät toimi ikuisesti. Antureiden mittauksia hyödyntävät automaation alakeskukset ovat kaukana antureista, ja tiedonsiirrossa voi aiheutua vääristymiä mittaustuloksiin. Mikäli automaatio saa mittalaitteilta vääriä lukemia, se myöskin säätää olosuhteet väärin. Miten voidaan olla varmoja, että mittaustulokset pitävät paikkansa ja että rakennus toimii oikein?

Rakennusautomaation haasteet – mitä tulisi tietää?

Rakennusten oikean toiminnan varmistamisen, sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemisen ja nopean tunnistamisen edellytyksenä on tietojohdettu sisäilmajohtaminen, jossa sisäilmaa mitataan jatkuvasti ja mittadataa tulkitsee asiantuntija, joka osaa tehdä mittadatasta korkealaatuisia havaintoja sekä toimenpide-ehdotuksia kiinteistön ylläpidolle. Sisäilmajohtamisen kannalta on kriittistä varmistaa, että mittadata on luotettavaa. Rakennusautomaatiojärjestelmien mittauksien haasteena on usein se, ettei niiden mittalaitteiden toimintaa valvota mitenkään, joka johtaa siihen, että ajan myötä mittalaitteet alkavat näyttämään väärin.

Toinen haaste muodostuu rakennusautomaation mittauspisteistä, joita ei ole tarpeeksi kattavasti, tärkeitä mittasuureita puuttuu tai mittalaitteet ovat sijoitettu sisäilmajohtamisen kannalta vääriin paikkoihin, kuten poistoilmakanavaan tai katon rajaan. Rakennusautomaation mittalaitteiden sijoituspaikkoja suunnitellessa asennuspaikka valitaan liian usein muilla, kun optimaalisen mittaustuloksen ehdoilla. Jotta sisäilmajohtamista voidaan tehdä luotettavasti, on mittalaitteiden sijaittava siellä missä ihmiset oleskelevat.

Kolmas haaste rakennusautomaation mittadatan hyödyntämisessä on datan saatavuus. Tyypillisesti mittadata sijaitsee paikallisella automaation valvomo palvelimella, johon jokaisen rakennuksen mittadataa hyödyntävän toimijan täytyy toteuttaa oma kohdekohtainen suojattu VPN-yhteys. Jokaisen VPN -yhteyden luominen ja ylläpitäminen vaatii resursseja, eikä näin ollen ole skaalautuvan ohjelmiston kannalta kustannustehokasta. Kiinteistön omistajien olisi syytä suunnitella omiin kiinteistökantoihinsa data-arkkitehtuuristrategia, jossa rakennusten tuottama data tuodaan pilvipalveluun skaalautuvan rajapinnan taakse, jotta eri lisäarvopalveluiden käyttöönotto olisi mahdollisimman nopeaa, kustannustehokasta ja tietoturvallista.

Freesin avulla varmistutaan olosuhdemittausten luotettavuudesta ja saadaan kiinteistökannan olemassa olevat mittaukset hyötykäyttöön

Me Freesillä autamme asiakasta osana digitaalisen sisäilmajohtamisen prosessiamme varmistumaan rakennusautomaation olosuhdemittausten luotettavuudesta. Freesin tekoäly valvoo jatkuvasti rakennusautomaation mittapisteiden toimintaa ilmoittaen, mikäli mittadataa ei tule tai mittalaitteiden data ei ole tilan käyttäytymiseen nähden luotettavaa. Lisäksi IoT -mittalaitteita voidaan hyödyntää referenssimittalaitteina automaation mittausten rinnalla, jolloin luotettava sisäilmajohtaminen voidaan aloittaa välittömästi myös tilanteessa, jossa automaation mittauksissa todetaan puutteita.

Mikäli rakennusautomaation mittausten kattavuudessa tai sijoituksissa havaitaan puutteita, voidaan mittauksia täydentää IoT -mittalaitteilla. Freesin kautta avaimet-käteen hankittujen IoT -mittalaitteiden dataa on mahdollista hyödyntää muiden järjestelmien, kuten automaatiojärjestelmän käytössä tätä tukevien alustojen kautta.

Olemme mielellämme asiakkaamme apuna suunnittelemassa strategiaa kiinteistökannan datan hyödyntämiseen, jotta rakennusten lisäarvopalveluiden käyttöönotto olisi tulevaisuudessa mahdollisimman nopeaa ja kustannustehokasta.

5 vinkkiä rakennusautomaation mittadatan hyödyntämiseksi sisäilmajohtamisessa

  • Varmistu mittaustekniikan toimivuudesta.
  • Varmista, että rakennuksessa on kattavasti lämpötila- ja CO2-mittauksia olosuhdevyöhykkeellä sekä paine-eromittauksia jokaisen ilmanvaihtokoneen palvelualueella.
  • Varmista, että mittadata on pilviympäristössä skaalautuvan rajapinnan takana.
  • Hanki asiantuntija tekemään havaintoja sekä tekemään toimenpidesuosituksia.
  • Kommunikoi kiinteistön käyttäjille hyvistä olosuhteista ja paranna luottamusta!

Jos haluat kuulla lisää siitä, kuinka pystyt olemaan parempi sisäilmajohtaja hyödyntäen rakennusautomaation mittadataa, otathan meihin rohkeasti yhteyttä.

Terveisin,
Antti-Jaakko Alanko
Teknologiajohtaja
0406404667
IISY Oy

Antti-Jaakko Alanko