Freesi > Blog posts > Freesi > Sisäilmaongelmat

Sisäilmaongelmat

Ihmiset oleilevat sisätiloissa jopa 90 prosenttia ajastaan, jolloin sisäilma ja sen ongelmat vaikuttavat jatkuvasti terveyteemme. Se on käyttäjän kokemus rakennuksen tuottamista olosuhteista – kun sisäilma on kunnossa, sitä ei pitäisi huomata. Sisäilmaan ja siitä syntyviin ongelmiin vaikuttavat monet tekijät, kuten olosuhteet eli ilmanvaihto, lämmitys ja painesuhteet. Lisäksi esimerkiksi talotekniikalla, rakenteilla ja niiden terveellisyydellä sekä rakennuksessa käytetyillä materiaaleilla on oma roolinsa sisäilmakokonaisuudessa.

Yhdistävänä tekijänä edellä mainituille on sekä mitatun että koetun sisäilmatiedon puute. Hajallaan oleva tai jopa puutteellinen tieto vaikuttaa käyttäjäkokemukseen eivätkä kiinteistön omistajatkaan välttämättä osaa yhdistää näistä palasista loogista kokonaisuutta, josta ongelmakohdat havaitsisi vaivattomasti. Ongelmat sisäilmassa ovat paljon muutakin kuin hometta rakenteissa, ja jopa yhdeksän kymmenestä sisäilmaongelmasta johtuu yksinään olosuhteista.

Sisäilmaongelmat ilmenevät käyttäjien oireilun lisäksi muun muassa sisäilman tunkkaisuutena, epätavallisina hajuina ja kuivana tai liian kosteana ilmana. Usein ongelmat juontavat juurensa ilmanvaihdosta ja sen puutteellisesta toiminnasta tai toimimattomuudesta. Myös rakennuksessa ja sen sisällä käytetyt materiaalit voivat päästää ajan kuluessa kemikaaleja ja pölyä sisäilmaan. Kiinteistönpidolla ja siivouksella on iso rooli sisäilmaongelmien syntymisessä, ja siksi niistä kannattaa pitää huolta. Toki sisäilmaongelmia syntyy myös perinteisistä kosteus- ja homevaurioista, mutta huomattavasti vähemmän kuin niistä tavallisesti uskotaan syntyvän.

Oireet, joita huono sisäilma voi aiheuttaa, ovat moninaisia. Ensimmäiseksi alkaa kärsimään sisäilmaongelmaisen tilan käyttäjien tuottavuus, toimivuus ja viihtyvyys. Käyttäjät kärsivät esimerkiksi väsymyksestä, päänsärystä ja huonovointisuudesta. Siitä oireet voivat kehittyä allergiaoireiksi, hengitystieinfektioiksi tai kuumeiluksi. Sisäilmaan liittyvillä ongelmilla on tapana hävitä suhteellisen nopeasti rakennuksesta poistuttua ja käyttäjät reagoivat huonoon sisäilmaan eri tavoin.

Sisäilman laatuun ja sen ongelmien korjaamiseen sekä ennaltaehkäisyyn on tärkeää puuttua, sillä terveemmät rakennukset tarkoittavat myös terveempiä ihmisiä. Freesi-sisäilmapalvelu tarjoaa mitattuun tietoon perustuvan ja johdetun prosessin, jossa korostetaan ennakoivan työn tärkeyttä. Freesin avulla päästään pureutumaan olosuhteisiin ja niiden parantamiseen, ja sillä varmistetaan myös aina korjaustoimenpiteiden onnistuminen. Tiedolla johtamisella voidaan ennaltaehkäistä sisäilmaongelmia ja parantaa merkittävästi sisäilmaa mitatulla faktatiedolla, järjestelmällisellä tavalla johtaa ja säännöllisellä, ennakoivalla työtä.