Freesi > Blog posts > Freesi > Rakennusautomaatio

Rakennusautomaatio

Rakennusautomaatio

Rakennusautomaatiojärjestelmän tehtävä on ohjata rakennuksen teknisiä järjestelmiä toimimaan oikein. Puhutaan myös taloautomaatiosta ja rakennusautomaatiosta. Sisäilman kannalta merkittävimpiä rakennuksen järjestelmiä ovat lämmitys ja ilmanvaihto. Lämmityksen tarkoituksena on luoda ja ylläpitää ihmiselle tasaisen mukavat olosuhteet sisätiloissa, kun ulkoilman lämpötila vaihtelee. Ilmanvaihdon tehtävänä on poistaa hiilidioksidia ja muita ihmisistä tai rakennuksesta lähtöisin olevia yhdisteitä ulos rakennuksesta ja tuoda tilalle suodatettua raitista ulkoilmaa. Yksinkertaistettuna sisäilma on lopputulos rakennuksen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien toiminnasta.

Hiilidioksidi on hyvä indikaattori ilmanvaihdon toiminnalle, sillä ihmisten uloshengitys sisältää paljon hiilidioksidia. Lisäksi hiilidioksidipitoisuuden määrälle huoneilmassa on määritelty sisäilmastoluokituksessa tavoitearvot sekä asumisterveysasetuksessa toimenpidearvot. Hiilidioksidin mittausta voidaan tehdä tarkasti ja edullisesti, mikä tekee siitä tällä hetkellä parhaimman indikaattorin ilmanvaihdon tehokkuuden seuraamiseen.

Ilmanvaihdon virheelliset säädöt voivat aiheuttaa rakennukselle rakenteellisia riskejä sekä riskin epäpuhtauksien kulkeutumisesta huoneilmaan. Mikäli ilmanvaihto on säädetty liian ylipaineiseksi, voi kostea sisäilma talvikaudella kondensoitua rakennuksen rakenteisiin, mikä aiheuttaa riskin homekasvuston syntymiselle. Liian alipaineinen rakennus voi taas imeä korvausilmaa ohi raitisilmasuodattimen, jolloin epäpuhtauksia voi kulkeutua sisäilmaan esimerkiksi kadulta tai rakennuksen alapohjasta. Rakennuksen kunnossapidon ja ongelmien ennaltaehkäisyn kannalta ilmanvaihdon toimivuutta on erittäin tärkeää mitata jatkuvasti.

Rakennusautomaatiojärjestelmän toiminta

Rakennusautomaatiojärjestelmät voivat ohjata lämmitystä ja ilmanvaihtoa joko valmiiksi säädettyjen aikaohjelmien sekä lämmityskäyrien mukaan tai mitattujen olosuhteiden perusteella. Vanhemmissa rakennuksissa on tyypillisesti taloautomaatio tai järjestelmä, jonka ilmanvaihto toimii valmiiksi asetettujen aikaohjelmien mukaan. Tällainen ilmanvaihto voi olla säädetty esimerkiksi niin, että ilmanvaihto on täysteholla oletetun käytön mukaan klo 7:00 – 18:00 välillä, ja energian säästösyistä puoliteholla oletettuna käytön ulkopuolisena aikana. Lämmitystä taas ohjataan tyypillisesti ulkolämpötilan ja patteritermostaattien avulla valmiiksi asetetun lämmityskäyrän mukaan. Valmiiksi asetettujen parametrien haasteena on etteivät ne mukaudu rakennuksen käytön muuttuessa. Riskinä on, että ilmanvaihto käy täysteholla turhaan, kun käyttöä ei enää ole tai pahimmassa tapauksessa puoliteholla silloin kun ihmisiä on paikalla.

Modernit rakennusautomaatiojärjestelmät käyttävät tilakohtaisia lämpötila- ja hiilidioksidimittauksia hyväkseen säätäen ilmanvaihtoa ja lämmitystä tarpeen mukaan, jotta tiloissa voitaisiin aina saavuttaa optimaaliset olosuhteet. Oikein toimiessaan tällainen järjestelmä kykenee ylläpitämään oikeat olosuhteet ja säästämään energiakustannuksissa.

Mitatun tiedon perusteella säätyvä rakennusautomaatiojärjestelmä on luonnollisesti riippuvainen luotettavasta mittadatasta. Mikäli mittalaitteet alkavat ajan myötä antaa automaatiolle vääriä lukemia, on myös säädetty lopputulos pielessä. Esimerkiksi luokkahuoneessa liian korkeaa lämpötilalukemaa mittaava anturi johtaa siihen, että automaatio säätää luokan lämpötilan liian alhaiseksi, jolloin käyttäjät voivat kokea luokassa olevan kylmä. Jatkuvasti liian korkeaa hiilidioksidilukemaa antava mittalaite taas pitää ilmanvaihdon koko ajan päällä, kun automaatio luulee rakennuksessa olevan ihmisiä. Tällaiset tilanteet aiheuttavat tyytymättömiä käyttäjiä sekä merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia kiinteistön omistajalle.

Freesi rakennusautomaatioita ja taloautomaatiota täydentämässä

Freesi sisäilmapalveluun voidaan tuoda rakennusautomaatioiden olosuhdemittaukset rajapintojen kautta helposti ilman lisäinvestointeja. Rakennusautomaatiojärjestelmän valmiiden mittapisteiden lisäksi rakennukseen voidaan tuoda täydentäviä ja vertailevia mittauksia Freesi Mittalaitepalvelun avulla. Freesi varmistaa, että rakennusautomaation mittalaitteet toimivat oikein ja luo sen jälkeen kokonaiskuvan rakennuksen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien toimivuudesta. Mikäli Freesi havaitsee automaatiojärjestelmän toimivan väärin, saa asiakas Freesin kautta tiedon sekä ehdotuksen korjaavasta toimenpiteestä. Toimenpiteen jälkeen Freesin insinööritiimi varmistaa korjaavan toimenpiteen onnistumisen.

Freesi sisäilmapalvelu täydentää rakennusautomaation ja taloautomaation toimintaa ja varmistaa että rakennusautomaatio on säädetty tuottamaan käyttäjille kustannustehokkaasti parhaat mahdolliset olosuhteet. Freesi tuottaa kootusti varmuuden koko kiinteistökannan sisäilmasta ja auttaa olemaan parempi Sisäilmajohtaja. Tutustu lisää palveluihimme tai ota suoraan yhteyttä asiantuntijoihimme.