Freesi > Blog posts > Freesi > Pienhiukkasten mittaus – Miksi ja miten hiukkasia kannattaa mitata?

Pienhiukkasten mittaus – Miksi ja miten hiukkasia kannattaa mitata?

Pienhiukkaset ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan ulkoilman pienhiukkasten on arvioitu aiheuttavan Suomessa noin 1800 ennenaikaista kuolemaa vuosittain, ja lievempien haittojen määrä on moninkertainen. Pienhiukkaset voivat myös kulkeutua kiinteistön sisäilmaan ja aiheuttaa terveyteen liittyviä ongelmia rakennuksen käyttäjille. Pienhiukkasten jatkuvatoiminen laadukas mittaaminen kiinteistöissä kuitenkin ehkäisee riskiä merkittävästi ja edesauttaa terveellisten olosuhteiden turvaamista kiinteistön käyttäjille.

Mitä pienhiukkaset ovat ja miten niitä syntyy?

Hiukkaset ovat ilmassa leijuvia pieniä partikkeleita, jotka voidaan jakaa niiden koon mukaan karkeisiin hiukkasiin (2,5 – 10 mikrometriä) ja pienhiukkasiin (alle 2,5 mikrometriä). Karkeisiin hiukkasiin lukeutuvat mm. katupöly, siitepöly tai rakennuksen sisällä syntyvä rakennuspöly, ja ne aiheuttavat ihmisille silmien ja ylähengitysteiden ärsytysoireita. Pienhiukkasia syntyy mm. liikenteestä, energiantuotannosta sekä tupakanpoltosta, ja ne ovat ihmisille erityisen vaarallisia koska ne voivat tukkia keuhkorakkulat ja päästä keuhkojen kautta jopa verenkiertoon asti.

Miksi hiukkaspitoisuuksia kannattaa mitata?

Hiukkasia voi joutua rakennuksen sisäilmaan esimerkiksi tilanteessa, jossa väärin säädetty ilmanvaihto tekee rakennuksen liian alipaineiseksi ja hiukkasia sisältävä ulkoilma pääsee imeytymään sisätiloihin tuloilmasuodattimen ohi. Myös rakennusaikana ilmanvaihtokanaviin saattaa jäädä eristevillaa, joka aikanaan leviää sisäilmaan tuloilmakanavien kautta. Mittaamalla kiinteistön sisäilman hiukkaspitoisuuksia on mahdollista havaita muutokset hiukkaspitoisuuksissa ajoissa, ja selvittää mitä kautta hiukkaset ovat sisäilmaan päässeet. Tätä varten pitoisuuksia on mitattava jatkuvatoimisesti eikä ajoittaiset pistemäiset mittaukset riitä.

Hiukkasmittauksia voidaan hyödyntää myös rakennusaikaisessa pölynhallinnassa. Pölyisissä työvaiheissa pölynsuojauseristävyyden varmistaminen voidaan tehdä paine-ero- ja hiukkausmittauksin. Tällöin eristetyn “likaisen” ja “puhtaan” alueen välistä paine-eroa mitataan jatkuvatoimisesti, ja “puhtaan” alueen hiukkaspitoisuuksia valvotaan hiukkasmittalaitteella.

Miten pienhiukkasia voidaan mitata?

Hiukkasten mittaus edullisilla IoT -mittalaitteilla on uutta mittaustekniikkaa, jota on ollut olemassa vasta muutamia vuosia. Mittadataan pohjautuvissa ratkaisuissa, kuten Freesi-sisäilmapalvelussa, mittausteknologian toiminnan ymmärtäminen ja mittadatan luotettavuuden varmistaminen ovat avainasemassa laadukkaiden havaintojen tuottamisessa. Tämän vuoksi Freesin asiantuntijat ovat yhdessä VTT:n kanssa tutkineet eri hiukkasmittalaitteiden toimintaa laboratorio-olosuhteissa, jotta mittausteknologian kyvyt tunnetaan ja ne pystytään ottamaan huomioon tulosten analysoinnissa.

Mittaaminen itsessään ei tuota asiakkaalle lisäarvoa, vaan tärkeää on ymmärtää mitä mitataan ja minkälaisia havaintoja mittausdatasta voidaan tuottaa. Tämän vuoksi Freesin insinööritiimi ja data-scientistit analysoivat jatkuvasti käytössä olevien kohteiden hiukkasmittauksia yhdistettynä muihin mittauksiin, ja kehittävät tehtyjen havaintojen avulla Freesin tekoälyä löytämään havaintoja automaattisesti.

Freesiltä saa hiukkasten mittaamiseen tarkoitettuja IoT -mittalaitteita. Tutkimme jatkuvasti mittaustekniikan toimintaa ja opimme mitä kaikkea hiukkasmittauksilla rakennuksista voidaan havaita. Jos olet kiinnostunut seuraamaan oman kiinteistösi hiukkastasoja tai saamaan asiasta lisätietoja, ota yhteyttä omaan sisäilmapäällikköösi tai myyjäämme.