Freesi > Uutiset > Freesi > Freesi uudistaa sisäilman seurannan ja laadun – AINS Ventures tukee teknologiayhtiön kasvutietä

Freesi uudistaa sisäilman seurannan ja laadun – AINS Ventures tukee teknologiayhtiön kasvutietä

AINS Ventures sijoittaa sisäilman edelläkävijään Freesiin

Suomalainen Freesi-palvelu uudistaa tapaa, jolla sisätilojen laatua seurataan
ja ylläpidetään. Kiinteistönomistajien avuksi kehitetty teknologia perustuu
kokonaisvaltaisen datan keräämiseen ja havainnollistamiseen. A-Insinöörien
AINS Ventures on mukana edistämässä Freesi-palvelun kasvua
eurooppalaisen sijoittajaryhmän kanssa.

Freesi-sisäilmapalvelua kehittävä suomalainen teknologiayritys IISY Oy on koonnut
kasvutiensä tueksi 2,1 miljoonan euron alkuvaiheen rahoituksen sijoittajaryhmältä, jossa ovat mukana startup-sijoitusyhtiö AINS Venturesin lisäksi Helen Ventures ja Curiosity Venture Capital. Myös Business Finland tukee yrityksen kansainvälistä kasvua Nuoret Innovatiiviset Yritykset -rahoituksella.

Lähtökohtainen ongelma niin vanhoissa kuin uusissa kiinteistöissä on epävarmuus
sisäilman laadusta. Sisäilman hallinta on paljolti eteen tulevien yllätysten ratkomista, ja ongelmiin tarttumisen keinot ovat osittain kivikautiset, siitäkin huolimatta, että Suomessa sisäilman suunnitteluosaamisen ja automaation taso on korkea
, IISY Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja Samu Niska sanoo.

Freesin palvelu perustuu kiinteistöautomaatioon, käyttäjäpalautteeseen sekä tiloihin
asetettavien IOT-sensorien kokoamaan tietoon, joka esitetään pilvipalvelussa helposti
seurattavalla ja tulkittavalla tavalla. Palvelu mahdollistaa sisäilman eri laatutekijöiden ja energiankulutuksen yhteismitallisen seurannan ja tekoälyn avustaman optimoinnin
isommassakin kiinteistökannassa.

Kiinteistönomistajan täytyy tietää, toimivatko kiinteistöt tavoitteiden mukaisesti.
Uudisrakennuksen käyttöönotossa ei saa jäädä huolta siitä, toimiiko sisäilma.
Peruskorjaushankkeessa taas pitää voida osoittaa, mikä vaikutus saneerauksella on ollut sisäilmastoon, etenkin jos käyttäjät odottavat parannuksia. Tämän läpinäkyvyyden tarpeen palvelussa ratkaisemme käyttäjäviestinnän Feelis-työkalulla
, Niska toteaa.

Freesin Feelis kokoaa jatkuvaa palautetta käyttäjien tyytyväisyydestä tiloihin. Freesi-
palvelun avulla vastuulliset, EU-taksonomiaa noudattavat kiinteistönomistajat voivat ohjata kiinteistöjensä hiilijalanjälkeä, varmistaen samalla miellyttävät olosuhteet tilojen käyttäjille.

Sisäilman seuranta ja suunnittelu avaimet käteen -palveluna

Freesi-palvelun myynnistä valtaosa tulee jo kansainvälisiltä markkinoilta ja palvelu on
listattu Deloitten Technology Fast -ohjelmassa Suomen 50 nopeimmin kasvavien
teknologiayritysten joukkoon.

AINS Ventureksen sijoitus Freesi-palveluun avaa myös A-Insinööreille uusia
liiketoimintamahdollisuuksia sisäilman, peruskorjausten ja talotekniikan suunnittelijana.

Sisäilma on moniulotteinen asia, joka vaikuttaa merkittävästi työn tuottavuuteen ja
viihtymiseen työpaikoilla. Se voi myös olla indikaattori kiinteistön rakenteellisesta kunnosta. Kestävästi toteutetut korjaustoimenpiteet vaativat usein laaja-alaista rakennusfysiikan ja sisäilman hallinnan osaamista,
teknologiajohtaja Max Levander A-Insinööreistä sanoo.

Freesistä saamme erinomaisen työkalun, joka tukee asiantuntijaosaamistamme
asiakkaan parhaaksi. Jatkossa asiakas voi tilata Freesin kiinteistönsä tai koko
kiinteistökantansa ylläpidon avuksi myös meidän kauttamme.
Freesi-palvelu yhdessä A-Insinöörien suunnittelu- ja korjausasiantuntemuksen kanssa
tarjoaa palvelumallin sisäolosuhteiden kokonaisvaltaiseen haltuunottoon ja
energiankulutuksen optimointiin.

Lisätietoja:
Samu Niska, toimitusjohtaja, IISY Oy. Puh. 0400 72 60 60 samu.niska@freesi.io
Max Levander, teknologiajohtaja, korjaussuunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, A-Insinöörit. Puh. 050 501 3875, max.levander@ains.fi

AINS Ventures on osa ennakkoluulotonta suunnittelu- ja konsulttitalo A-Insinöörejä ja
erikoistunut kasvuyhtiö- ja teknologiasijoituksiin, joilla kehitetään rakennus- ja kiinteistöalan toimintatapoja ja parannetaan elämää kaupungeissa. www.ains.fi/startup – BOOST for
startups

IISY Oy on portfoliotason sisäilmajohtamisen työkalujen ja Freesi-palvelun kehittäjä.
Freesin avulla ehkäiset sisäilmaongelmia, optimoit olosuhteita, parannat
energiatehokkuutta ja otat sisäilmaviestinnän haltuun. Freesillä tarjoaa ratkaisun, joka
auttaa sinua ymmärtämään ja hallitsemaan tätä kaikkea.  Become an indoor climate leader -Freesi